Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Moaaaaaa >3<Female/Vietnam Groups :iconkpop-design-vietnam: Kpop-Design-VIETNAM
 
Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 34 Deviations 5,639 Comments 31,075 Pageviews
×

Newest Deviations

Kinh :nuu:

Activity

1 năm tham gia deviantart shin đã được :
55 Deviations 
5,123 Comments 
16,687 Pageviews 
135 Scraps 
794 Watchers 
Critiques 
Forum Posts 
3,936 Favourites

. Trên đây shin học hỏi được rất nhiều bạn des đẹp ơi là đẹp . . . khi đó mới thấy mình thua kém,nhỏ bé biết baoooo :v Cũng quen được rất nhiều đứa bạn dâm dâm,điên điên được mỗi cái chới tốt = )) Nói chung là trong 1 năm qua có nhưng lúc vui,buồn,đôi khi bị xúc phạm,hiểu lầm và sung sướng khi được khen : 3 : 3 nhiều chuyện lắm . . . cuối lời 

         
 


                            MÌNH YÊU MẤY BẠN

deviantID

Shin58's Profile Picture
Shin58
Moaaaaaa >3<
Artist
Vietnam
Shín Shìn Shin điên

Comments


Add a Comment:
 
:icongala2025:
gala2025 Featured By Owner Aug 2, 2016
Another year to congratulate you, to wish you joy and fun in your birthday, you receive the warmth and affection of everyone you love, you have gifts that the best is still life and share it. You give your dreams and illusions. Get fondly many kisses as do years!

   Party    Airborne     N-lickcat   Cake Icon  Maria | The Ice Dragon Melissa Icon (F2U)    Heart 3   Miku Love [V1]  Wreck-It Ralph - Vanellope icon2 Snowdrake's Father Icon(ftu)UNDERTALE: Sexy Flowey! Icon :happybounce: Heart Singing FlirtatiousHi!    :squee:Stan dances - icon  AnimeChunibyouGirlKawaiiRikkaChibi2Dancing Angry Birds Movie Emoticon-Hello Mr.Eyebrows Pixalated Sunflora Gif Deviation love Hexentanz *Free Icon/Emote* Sailor Mew Pusheen (So Fabulous)  Lovey Dovey Ruby emote 
Reply
:iconlynn-deviantart:
lynn-deviantart Featured By Owner Nov 23, 2015  Student Interface Designer
watch back ~ 
Reply
:iconcover254:
Cover254 Featured By Owner Sep 23, 2015  Student Interface Designer
wat back pls
Reply
:iconhien-naive:
Hien-Naive Featured By Owner Aug 28, 2015
- watch back, pls
Reply
:icondaran2000:
daran2000 Featured By Owner Aug 5, 2015  Hobbyist Interface Designer
Chúc mừng sinh nhật nè nè nè <3333
Reply
:iconminachancucheo:
MinachanCucheo Featured By Owner Aug 5, 2015
Cmsn ngaa~
Reply
:iconhanglovetfboys:
hanglovetfboys Featured By Owner Aug 5, 2015
snzz 
Reply
:iconmichelle-catt:
michelle-catt Featured By Owner Jun 2, 2015  Student Artist
wat me pls
Reply
:iconoc-cute-2001:
Oc-cute-2001 Featured By Owner May 26, 2015  Student Artist
watch back?
mần luôn nha ~
Reply
Add a Comment: