Shop Mobile More Submit  Join Login
01224 by Shin58 01224 by Shin58
For :iconsusimsi: Là bạn đã lâu mà t chã có cá gift nào cho m cả Big Fool Emoji-07 (Cry) [V2]  T thấy bên Zing nó thông báo là sinh nhật m mà bên DA không thông báo nên t làm đại Fool Emoji-14 (Crazy Dance) [V1] hihi

credit: Picanta justbreathedesigns and my fav 
Add a Comment:
 
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Jun 23, 2014  Student General Artist
Xem lại vẫn thấy thích :(
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Jun 24, 2014
In ra giấy, treo lên phòng >.<
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Feb 7, 2014  Student Interface Designer
ôi cái xì tốc của cái art thứ 2 :3
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 6, 2014  Student General Artist
Hehê :v tks m chó cưng :meow:
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Feb 7, 2014
kcc Miley đúng ý nhé Panda Bunny Neko Misc Emoji-07 (Applause) [V1] Panda Bunny Neko Misc Emoji-07 (Applause) [V1] 
Reply
:iconsusimsi:
SuSimSi Featured By Owner Feb 8, 2014  Student General Artist
Chỉ m hỉu t ;v
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Feb 9, 2014
hihi Big Fool Emoji-12 (Pervy Flirt) [V2] 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 4, 2014  Student Interface Designer
chời ơi mix đẹp thế 
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Feb 4, 2014
còn lâu mới đjep bằng Lu TT^TT
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Feb 4, 2014  Student Interface Designer
Thì còn lâu mới đẹp = Luhan Big Fool Emoji-05 (Pervy Nosebleed) [V2] 
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Feb 5, 2014
Troll LuHan còn nhiều khi chã biết design là gì nữa là Fool Emoji-14 (Crazy Dance) [V1] 
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
February 4, 2014
Image Size
370 KB
Resolution
500×400
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
486
Favourites
32 (who?)
Comments
11
×