Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 17, 2013
Image Size
539 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,376
Favourites
63 (who?)
Comments
24
Downloads
29
×
Fee time by Shin58 Fee time by Shin58
Mai thứ 4 không có thi :nuu: *quẩy mông* theo mọi người nghĩ thì tớ phải học bài :v ôi mơ à :nuu: Thứ 5 thi Ngữ Văn Thứ 6 thi Hoá Thứ 7 Thi Toán :la: toàn mấy môn ngu thôi mà tỉnh v đấy :v

~~Tớ tỉnh vì tớ thích thế~~

XONG trút dc hết nỗi lòng rồi No, I disagree! 
...

À mà quên thi Địa ôi má ơi sướng*ing* mấy đứa kia bỏ hết câu 2đ :la: tớ thì không hô hô đời vẫn đẹp như mông :P
~~~Tú bì cón tình~~~


Về art thì không lưu PSD res thì có NGƯỜI QUEN thôi nhá :| (Blank Stare) 
:happybounce:  TỚ ĐANG ĐIÊN VÌ CHUNG PHÒNG THI CÓ NHIỀU ĐUỸ :happybounce: 
Add a Comment:
 
:iconxuanthao04112000:
xuanthao04112000 Featured By Owner Mar 17, 2014
<font><font>biaf của bạn bị đạo đó</font></font>
Reply
:iconjileeloveiu4ever:
JileeLoveIU4ever Featured By Owner Mar 15, 2014
hỉu ùi ghê thật
Reply
:iconchristiana152:
christiana152 Featured By Owner Mar 15, 2014
trên zing có bạn lấy art này tham gia Event
Reply
:iconrafikafakhirart:
RafikaFakhirArt Featured By Owner Jan 11, 2014  Student Interface Designer
Tôi có thể có PSD / Cổ?
Reply
:iconpomzwon01:
pomzwon01 Featured By Owner Dec 19, 2013  Student Interface Designer
đẹp đó ....
Shin súng răng <3 = ))))
Reply
:iconmiahanguyen103:
miahanguyen103 Featured By Owner Dec 19, 2013  Student Interface Designer
res rời rạc quá m = ))
Reply
:iconleenguyen1212:
leenguyen1212 Featured By Owner Dec 18, 2013
á á...đẹp quá ii à c ui :D (Big Grin) 
Reply
:iconluhye:
Luhye Featured By Owner Dec 17, 2013  Student Interface Designer
uầy ai cx đg thi là thế nào
Reply
Add a Comment: