Shop Mobile More Submit  Join Login
PSD#3 By:Shin by Shin58 PSD#3 By:Shin by Shin58
- Share free nha
- Link : minus.com/lbvYUltrNzmpPU
- LẤy nhớ cmt k thì làm cún
Add a Comment:
 
:iconyroyal:
YRoyal Featured By Owner Edited Oct 1, 2014
- không down được T_T
Reply
:iconkitty-chuchoa:
Kitty-chuchoa Featured By Owner Mar 22, 2014
xin
Reply
:iconyumika99:
yumika99 Featured By Owner Mar 8, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
:iconbeesiiumiu:
BeeSiiuMiu Featured By Owner Feb 10, 2014
Bạn ơi cho mình hỏi câu ngoài lề nhé .... bạn có link tải pts cs3 k? .... nếu có bạn cho mình xin nhá ^^
Reply
:iconemma25kitty:
emma25kitty Featured By Owner Oct 1, 2013
thks :3
Reply
:iconbaekkie:
Baekkie Featured By Owner Sep 21, 2013  Student Interface Designer
tks
Reply
:iconddhrubypk:
DDHRubyPK Featured By Owner Sep 3, 2013
tks~
Reply
:iconyukino-park:
Yukino-Park Featured By Owner Aug 2, 2013
e down nka tks ss' :)
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Aug 2, 2013
- ừm :D
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Aug 2, 2013  Student Interface Designer
xin, đã added in fav
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Aug 2, 2013
- ok
Reply
:iconrinayoong:
rinayoong Featured By Owner Aug 2, 2013  Student Interface Designer
m blend đẹp dzữ :love:
tks m đã share nha ^^
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Aug 2, 2013
- Hư hư 
Reply
:iconsuppermintttt:
suppermintttt Featured By Owner Aug 1, 2013  Student Artist
blend đẹp ế, cho xin nha, tiện thể chỉ t mấy cái topaz đc ko m? mi mún đổi lại gì cũng OK :)
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Aug 2, 2013
- có topaz đôu mà cho :(
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Aug 1, 2013  Student Interface Designer
- mấy cái này mình dung blend cho art đc k bạn? màu dđẹp
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Aug 2, 2013
- dc màu hơi lạnh thôi :D
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Aug 2, 2013  Student Interface Designer
^^
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 1, 2013  Student Interface Designer
xin nhé nàng <3
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Aug 1, 2013
- ố tề
Reply
:iconkwonjina-parkeunpon:
KwonJina-ParkEunPon Featured By Owner Aug 1, 2013
xin ~
Reply
:iconshin58:
Shin58 Featured By Owner Aug 1, 2013
ưm
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
August 1, 2013
Image Size
1.8 MB
Resolution
824×1000
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
648
Favourites
32 (who?)
Comments
22
Downloads
46
×